Genre/form

Tecknade serier

Samma sak som
Föredragen benämning Tecknade serier
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm.
  • Anmärkning om användning
    • "Uttrycksform som består av sidoställda, föreställande och andra bilder i avsiktlig sekvens, vilka syftar till att förmedla information och/eller framkalla ett estetiskt gensvar hos betraktaren". (Scott McCloud, svensk översättning). Bilderna bör vara det drivande elementet (=inte enbart illustrationer som ackompanjerar text).
  • Anmärkning om användning
    • Bilderna ska vara sidoställda (=minst två bredvid varandra, även minst två bilder per uppslag). Bilderna ska vara i avsiktlig sekvens (=de ska hänga ihop till en medveten helhet). Serier behöver egentligen inte vara tecknade, även om det är vanligast. Kan också bestå av målningar, collage eller fotografier.
Metadata
Smalare