Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Serieromaner

Serieromaner

Samma sak som
Föredragen benämning Serieromaner
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm. För barn- och ungdomslitteratur används även genre/formtermen Bildromaner.
  • Anmärkning om användning
    • En längre sammanhängande och avslutad berättande serie, som är minst 65 – 100 sidor lång (verkets ”längd” har även att göra med t.ex. antal bilder per sida, och kan därav inte definieras enbart av sidantal). Begreppet avser ej samlingar av episoder i en längre löpande serie om inte dessa bildar en större helhet, som är tydligt sammanhängande och avslutad.
  • Anmärkning om användning
    • Exempel: Gängkrig 145 / Jens Lapidus
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Grafiska romaner. Ändrat 2014-05-15.
Metadata
Visa som: