Genre/form

Biografiska skildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Biografiska skildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för skönlitteratur.
  • Skönlitterära verk som framställer riktiga människors liv, uppblandade med fiktiva gestalter och händelser. För romaner som framställer riktiga personer, platser eller händelser men under fiktiva namn används Nyckelromaner. För biografiska filmer används genre/formtermen Biografiska filmer.
  • Exempel: Alias Grace / Margret Atwood; Bödelns sång / Norman Mailer
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Biografiska noveller; Biografiska romaner. Ändrat 2017-02-01.
Metadata
Smalare