Genre/form

Arbetarskildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Arbetarskildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Variant
Anmärkning
Metadata