Genre/form

Arbetarskildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Arbetarskildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för skönlitteratur.
  • Skönlitterära verk som behandlar arbetarklassens villkor, där händelseförloppet ses ur arbetarperspektiv, oavsett författarens ursprung.
  • Exempel: Mor gifter sig / Moa Martinson ; Pelle Erövraren / Martin Andersen Nexø.
Metadata