Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Episka%20skildringar

Episka skildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Episka skildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm för skönlitteratur.
  • Anmärkning om användning
    • Skönlitterära verk som utspelar sig över en lång tidsrymd och kan beskriva en eller flera människors hela liv, eller flera generationers liv. Ofta är handlingen förlagd till historisk tid och speglar kampen mellan det goda och det onda. Inte sällan finns en hjältefigur i centrum.
  • Anmärkning om användning
    • Exempel: Utvandrarna / Vilhelm Moberg ; Doktor Zjivago / Boris Pasternak ; Svärdet och spiran / Ken Follet
Metadata
Visa som: