Genre/form

Barndomsskildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Barndomsskildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Variant
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för skönlitteratur.
  • Skönlitterära verk med barn eller ungdomar som huvudpersoner och med ett tillbakablickande perspektiv.
  • Exempel: Populärmusik från Vittula / Mikael Niemi ; Fosterbarn / Tora Dahl.
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Ungdomsskildringar. Borttagen 2017-02-01.
Metadata