Genre/form

Barndomsskildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Barndomsskildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Variant
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Ungdomsskildringar. Borttagen 2017-02-01.
Metadata