Genre/form

Psykologiska skildringar

Samma sak som
Föredragen benämning Psykologiska skildringar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare Psykologiska romaner. Ändrat 2017-02-01.
Metadata