Teater

Samma sak som
Föredragen etikett
Teater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Dramatisk konst
  • Teaterkonst
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
158873
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:48:19+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-08-18T17:01:16.144+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • Hit verk om dramatik så som den framförs på scenen. För verk om inrättningar för uppförandet av dramatik används ämnesordet Teatrar. För verk om drama som litterär form används ämnesordet Dramatik eller andra mer specifika ämnesord. För verk om disciplinen används ämnesordet Teatervetenskap med lämplig allmän underindelning.
Systemnummer
  • (sao)40370