Feminism och teater

Samma sak som
Föredragen etikett
Feminism och teater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Teater och feminism
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
366130
Beskrivningens skapelsedatum
2013-09-10T14:58:51+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Relaterad