Politisk teater

Samma sak som
Föredragen etikett
Politisk teater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Agitationsteater
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
166457
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:59:12+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - teaterestetik Ikaa, - gruppteater Iks.
Systemnummer
  • (sao)52089