Nazism och teater

Samma sak som
Föredragen etikett
Nazism och teater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Teater och nazism
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
322542
Beskrivningens skapelsedatum
2009-04-27T16:41:11+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Teater - dramatik så som den fraförs på scenen.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    Der nazistische Kampf gegen das "Undeutsche" in Theater und Film : 1920 - 1945 / Florian Odenwald, 2006.