Absurd teater

Samma sak som
Föredragen etikett
Absurd teater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
  • Absurdistisk teater
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
143332
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:25:02+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad