Fängelseteater

Samma sak som
Föredragen etikett
Fängelseteater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Teateruppsättningar på fängelser
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
226428
Beskrivningens skapelsedatum
2003-11-04T14:22:18+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Hit verk både om teateruppsättningar som produceras inom fängelser och verk om teaterföreställningar på fängelser i allmänhet.