Agitprop-teater

Samma sak som
Föredragen etikett
Agitprop-teater
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Agitprop
  • Agit-prop
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
143357
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:25:05+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • - teaterestetik Ikaa, - teaterhistoria Ikb.
Systemnummer
  • (sao)6416