Genre/form https://id.kb.se/term/gmgpc/swe/Kartor

Kartor

Samma sak som
Föredragen benämning Kartor
Ingår i system
Nära match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Grafiska avbildningar i en fastställd skala av hela eller en del av jorden eller en annan himlakropp som anger det relativa läget av utvalda artificiella och naturliga företeelser.
Metadata
Smalare
Visa som: