Kartor • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Kartor
nära match
Maps • gmgpc
anmärkning om användning
Grafiska avbildningar i en fastställd skala av hela eller en del av jorden eller en annan himlakropp som anger det relativa läget av utvalda artificiella och naturliga företeelser.
Ladda ner
Andra tjänster