Genre/form

Statistiska kartor

Samma sak som
Föredragen benämning Statistiska kartor
Ingår i system
Bredare
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • En underavdelning av tematiska kartor. En statistisk karta skall åskådliggöra statistiska dvs. numeriska förhållanden vilket kan göras på olika sätt med färgtoner, prickar, staplar cirkeldiagram mm.
Metadata