Historiska kartor • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Historiska kartor
anmärkning om användning
Kartor som visar händelser t.ex. slag (krig) eller andra historiska förhållanden av varjehanda slag t.ex. äldre territoriella indelningar, olika företeelsers utbredning mm.
Ladda ner
Andra tjänster