Genre/form

Fantasikartor

Samma sak som
Föredragen benämning Fantasikartor
Ingår i system
Bredare
Anmärkning om användning
  • Kartor med större eller mindre andel av fiktiva platser. Även kartor där länder eller vattenområden är framställda som olika figurer t.ex. Östersjön i form av Charon.
Metadata