föredragen benämning
Kartuscher
nära match
Cartouches • gmgpc
variant
Ramverk
anmärkning om användning
Grafiska avbildningar i form av ornamenterade ramverk avsedda att innehålla en inskrift t.ex. en karttitel eller dekor t.ex. en vapensköld.
Ladda ner
Andra tjänster