Planritningar • gmgpc/swe
Genre/form
föredragen benämning
Planritningar
nära match
Plans • gmgpc
anmärkning om användning
Grafiska avbildningar av ett område, en konstruktion eller ett föremål i horisontalsnitt. Projektionslinjer ligger parallellt med bildplanen och inte i perspektiv.
Ladda ner
Andra tjänster