Genre/form

Brandförsäkringskartor

Samma sak som
Föredragen benämning Brandförsäkringskartor
Ingår i system
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Kartor avsedda för att användas i beräkningen av brandförsäkringsrisker. De omfattar fakta om byggnaders storlek och konstruktionsmaterial, om fastighetsgränser, gatubredder, vattentillgångar och andra företeelser.
Metadata