Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Referensverk

Referensverk

Samma sak som
Föredragen benämning Referensverk
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Anmärkning
Metadata
Smalare
Visa som: