Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Informativa%20verk

Informativa verk

Samma sak som
Föredragen benämning Informativa verk
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för verk vars huvudsyfte är att uppteckna, registrera och förmedla en specifik information.(LCGFT)
Metadata
Smalare
Visa som: