Genre/form

Konferenser

Samma sak som
Föredragen benämning Konferenser
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för publicerat material från konferenser och för abstrakter, rapporter, hela bidrag som presenterats vid konferenser, Efemärt material som flygblad, programhäften, tidningar som distribuerats under konferenser får termen Konferensmaterial. (LCGFT)
Metadata