Genre/form

Konferensmaterial

Samma sak som
Föredragen benämning Konferensmaterial
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för efemärt material som flygblad, programhäften, dagliga nyhetsblad eller nyhetstidningar som distribueras under konferenser. För publicerade handlingar från konferenser och abstrakter eller hela bidragstexter presenterade på konferenser används termen Konferenser.(LCGFT)
Metadata