Genre/form

Sammanfattningar

Samma sak som
Föredragen benämning Sammanfattningar
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för korta sammanfattningar som objektivt visar det huvudsakliga innehållet i tidskrifter och andra publikationer. För sammanfattningar från konferenser används termen Konferensbidrag och handlingar. (LCGFT)
Metadata