Härledda verk • saogf
föredragen benämning
Härledda verk
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Derivative works • lcgft
anmärkning om användning
Denna term används som genre/formterm för verk som är baserade på ett eller flera andra verk.(LCGFT).
Ladda ner
Andra tjänster