Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Referat

Referat

Samma sak som
Föredragen benämning Referat
Ingår i system
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm.
  • Anmärkning om användning
    • Används för verk som listar publikationer i ämnet och som ger full bibliografisk information och sammanfattningar av de fakta, iděer och åsikter som förs fram i de publikationer som listas.
Visa som: