Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Encyklopedier

Encyklopedier

Samma sak som
Föredragen benämning Encyklopedier
Termlista
Termlista https://id.kb.se/term/saogf

SAOGF - Genre och form

Titel SAOGF - Genre och form
Kod saogf
dc:alternative SAOGF
Beskrivning Genre/formtermer kan användas som ett komplement till klassifikation och ämnesord. Verk som kännetecknas av snarlika motiv, teman eller andra innehållsliga faktorer förs till samma genre. För tidskrifter beskriver genrebeteckningen oftast tidskriftens innehållskategori, eller annars dess målgrupp eller typ av utgivare. Samtidigt ingår nästan alltid ett tillägg för tidskriftens form: -tidskrifter, -tidningar eller -press. Form talar om att verket har en särskild form och/eller särskilt syfte. Eftersom det ofta är svårt att skilja form från genre är de sammanförda till samma fasett.
foaf:page {u'@id': u'http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/'}
Ingår i dataset {u'@id': u'https://id.kb.se/'}
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm.
  • Anmärkning om användning
    • Verk som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område. Uppställningen kan vara systematisk eller alfabetisk. Artiklarna är mer uttömmande i jämförelse med lexikon.
Variant
Visa som: