Genre/form

Encyklopedier

Samma sak som
Föredragen benämning Encyklopedier
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Genre/formterm.
  • Anmärkning om användning
    • Verk som har ambitionen att sammanfatta allt vetande, antingen i allmänhet eller inom ett visst område. Uppställningen kan vara systematisk eller alfabetisk. Artiklarna är mer uttömmande i jämförelse med lexikon.
Metadata