Parlörer • saogf
föredragen benämning
Parlörer
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Phrase books • lcgft
anmärkning om användning
Mindre två- eller flerspråkig ordbok för praktiskt bruk (med bl. a. viktiga vardagliga samtalsfraser). (SAOGF)
Ladda ner
Andra tjänster