Instruktions- och undervisningsmaterial • saogf
föredragen benämning
Instruktions- och undervisningsmaterial
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Instructional and educational works • lcgft
variant
Inlärningsmaterial
Instruktionsmaterial
Undervisningsmaterial
Utbildningsmaterial
anmärkning om användning
Denna term används som genre/formterm för verk vars huvudsyfte är att förmedla kunskap och färdigheter. (LCGFT)
Ladda ner
Andra tjänster