Genre/form https://id.kb.se/term/saogf/Instruktions-%20och%20undervisningsmaterial

Instruktions- och undervisningsmaterial

Samma sak som
Föredragen benämning Instruktions- och undervisningsmaterial
Ingår i system
Del av termsamling
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för verk vars huvudsyfte är att förmedla kunskap och färdigheter. (LCGFT)
Metadata
Smalare
Visa som: