Självinstruerande material • saogf
föredragen benämning
Självinstruerande material
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Programmed instructional materials • lcgft
variant
Gör–det–själv-material
Självinstuderingsmaterial
Steg-för-steg-anvisnignar
anmärkning om användning
Hit resurser som utgörs av steg-för-steg-instruktioner där information och kunskap delas upp i mindre enheter ofta följda av test där mottagaren kan kontrollera sina kunskaper.
Ladda ner
Andra tjänster