Personlig utveckling • saogf
föredragen benämning
Personlig utveckling
ingår i system
Del av termsamling
nära match
Self-help publications • lcgft
variant
Självhjälpsböcker
Självhjälpslitteratur
anmärkning om användning
Hit resurser som är ämnade att hjälpa och guida läsare i deras personliga (vardagliga) problem. Genren, i dess moderna form, uppstod i USA under 1930-, 1940- och 1950-talet. En del av böckerna är jordnära och handlar exempelvis om att få saker gjorda (vara effektiv) eller att övervinna fobier av olika slag. Andra lovar läsaren att hon blir en bättre och lyckligare människa om hon följer råden. Genren bygger på idén att individen kan forma det liv som han eller hon vill leva. Centralt är också det psykologiska och terapeutiskt förhållningssättet liksom idén om det romantiska parförhållandet. (Källa: Wikipedia (svenska) 2021-02-19)
Ladda ner
Andra tjänster