Genre/form

Bibliografier

Samma sak som
Föredragen benämning Bibliografier
Ingår i system
Del av termsamling
Anmärkning
Metadata