Genre/form

Bibliografier

Samma sak som
Föredragen benämning Bibliografier
Ingår i system
Del av termsamling
Anmärkning om användning
  • Genre/formterm för bibliografin över de svenska 1900-talstidskrifterna, Nya Lundstedt - tidskrifter (NLT).
  • Genre/formterm för periodika.
  • Bibliografi som utkommer i tidskriftsform. Exempel: Bygglitteratur. (NLT)
Metadata