Genre/form

Kontrollerade vokabulärer

Samma sak som
Föredragen benämning Kontrollerade vokabulärer
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Variant
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Denna term används som genre/formterm för listor med ord och fraser som används för att indexera innehåll och/eller för att återfinna innehåll genom browsing eller sökning. En lista kan omfatta alla kunskapsområden eller endast ett särkskilt ämnesområde. Innehåller oftast föredragana termer och varianttermer, bredare, smalare och relaterade termer och anmärkningar som förklarar användningen av alla eller några av termerna i listorna. Listor med ord och deras synonymer, ofta även antonymer, får termen Synonymlexikon. (LCGFT)
Metadata