Poeter

Samma sak som
Föredragen etikett
Poeter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
161672
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:52:16+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T13:53:28.553+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Särsk Gz. Se även resp litteraturhistoria med tillägg z, t ex Gez (forskbibl).
Systemnummer
  • (sao)44054