Svenska poeter

Samma sak som
Föredragen etikett
Svenska poeter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Poeter, Svenska
  • Poeter
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
216421
Beskrivningens skapelsedatum
2003-03-18T18:05:35+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Poeter - Sverige. Ändrat 2003-02-27.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:reference
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Särsk Gcz.