Kvinnliga poeter

Samma sak som
Föredragen etikett
Kvinnliga poeter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Kvinnor som poeter
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
168547
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:02:31+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • Särsk Gz. Se även resp litteraturhistoria med tillägg z, t ex engelsk Gez (forskbibl).
  • Se även ämnesord för resp litteraturs kvinnliga poeter, t.ex. Svenska kvinnliga poeter.
Systemnummer
  • (sao)54654