Latinska poeter

Samma sak som
Föredragen etikett
Latinska poeter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Poeter, Latinska
  • Poeter, Romerska
  • Romerska poeter
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
287059
Beskrivningens skapelsedatum
2007-02-28T15:52:44+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Särsk Gocz, Gz (folkbibl).