Poetae laureati

Samma sak som
Föredragen etikett
Poetae laureati
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Lagerkrönta skalder
  • Poeta laureatus
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
270194
Beskrivningens skapelsedatum
2006-03-16T16:45:27+01:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Särsk Gz.
Källa
  • Kreativt verk
    Etikett
    NE.