Arabiska poeter

Samma sak som
Föredragen etikett
Arabiska poeter
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Poeter, Arabiska
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
327962
Beskrivningens skapelsedatum
2009-10-09T10:28:03+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
marc:subjectSubdivision
Beskrivningens ändringsdatum
2017-03-24T09:35:42.255+01:00
Omfångsanmärkning
  • Särsk Gsgz, Gz (folkbibl).