Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Sociala%20r%C3%B6relser

Sociala rörelser

Samma sak som
Föredragen benämning Sociala rörelser
Termlista
Termlista https://id.kb.se/term/sao

Svenska ämnesord (SAO)

Titel Svenska ämnesord (SAO)
Kod sao
dc:alternative SAO
Beskrivning Svenska ämnesord (SAO) är ett kontrollerat ämnesordssystem med nästan 38 000 termer från alla ämnesområden. Systemet har funnits sedan 2000 och används av de flesta högskole- och universitetsbibliotek och av många LIBRIS-bibliotek. I Svenska ämnesord kan du hitta ämnesord för att söka i bibliotekskataloger och andra databaser, och för att indexera facklitteratur och annat material. Svenska ämnesord används huvudsakligen inom ett brett humanistiskt och samhällsvetenskapligt område. För bibliotek som är specialiserade på medicin, naturvetenskap och teknik finns andra system som är lämpligare. Svenska ämnesord följer IFLA:s (International Federation of Library Associations and Institutions) principer och riktlinjer för ämnesord. De flesta termerna är hierarkiskt ordnade och de semantiska relationerna mellan termerna är angivna. De flesta ämnesorden har en klassifikationskod från SAB-systemet (Klassifikationssystem för svenska bibliotek). Från och med KB:s övergång till DDK (Dewey decimalklassifikation) i januari 2011 kompletteras ämnesorden istället med koder från DDK. Ämnesorden förses också med sina motsvarigheter i Library of Congress Subject Headings (LCSH). Underhållet av Svenska ämnesord sköts av en redaktionskommitté vid Kungl. biblioteket.
foaf:page {u'@id': u'http://www.kb.se/katalogisering/Svenska-amnesord/om/'}
Ingår i dataset {u'@id': u'https://id.kb.se/'}
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • "organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti). Sociala rörelser har därmed ofta politiska mål och strävar efter att påverka politiska processer och beslut men utnyttjar inte de etablerade kanalerna. En social rörelse kan övergå till att bli politisk i gängse mening, dvs. en ursprungligen social rörelse kan senare organiseras till ett politiskt parti. Miljöpartiet de Gröna är ett exempel." (NE)
Smalare
Visa som: