Sociala rörelser

Samma sak som
Föredragen etikett
Sociala rörelser
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
168484
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:02:26+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T14:30:31.715+02:00
Smalare
Relaterad
Omfångsanmärkning
  • "organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti). Sociala rörelser har därmed ofta politiska mål och strävar efter att påverka politiska processer och beslut men utnyttjar inte de etablerade kanalerna. En social rörelse kan övergå till att bli politisk i gängse mening, dvs. en ursprungligen social rörelse kan senare organiseras till ett politiskt parti. Miljöpartiet de Gröna är ett exempel." (NE)
Systemnummer
  • (sao)54574