Beat generation

Samma sak som
Föredragen etikett
Beat generation
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Beatnikrörelsen
  • Beatniks
  • Beat poets
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
167393
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:00:29+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T14:30:31.742+02:00
Omfångsanmärkning
  • - sociologi Oabkba, - litteraturhistoria G.55.
Systemnummer
  • (sao)53381