Amerikansk litteratur--historia

Samma sak som
Föredragen etikett
Amerikansk litteratur--historia
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Alternativ etikett
 • Amerikansk litteraturhistoria
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
139299
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:17:45+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T14:23:31.209+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
 • Tidigare Amerikansk litteraturhistoria. Ändrat 2003-02-27.
Systemnummer
 • (sao)867
Termkomponenter
 • Allmänt ämnesord
  Föredragen etikett
  Amerikansk litteratur
 • Underindelning
  Föredragen etikett
  historia