Litterära riktningar

Samma sak som
Föredragen etikett
Litterära riktningar
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Litterära rörelser
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
168295
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T12:02:10+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T14:24:31.309+02:00
Smalare
Ersätter
Systemnummer
  • (sao)54374