Renässanslitteratur

Samma sak som
Föredragen etikett
Renässanslitteratur
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Renässansens litteratur
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
158014
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:47:11+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
Historikanmärkning
  • Tidigare Renässansen - litteraturhistoria. Ändrat 2003-02-27. Tidigare Litteratur – historia – renässansen. Ändrat 2017-05-19.
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T12:19:20.634+02:00
Ersätter
Omfångsanmärkning
  • Se även resp lands litterturhistoria, t ex italiensk Gi.41.
Systemnummer
  • (sao)39212