Allmänt ämnesord https://id.kb.se/term/sao/Milj%C3%B6r%C3%B6relser

Miljörörelser

Samma sak som
Föredragen benämning Miljörörelser
Ingår i system
Del av termsamling
Bredare
Nära match
Bredare match
Variant
Relaterad
Anmärkning
  • Anmärkning om användning
    • Miljörörelser: modern folkrörelse som består av dels lokala aktionsgrupper tex Motlänken mot motorvägsprojektet Scan Link inkl Öresundsbron dels riksorganisationer t.ex. Svenska Naturskyddsfreningen. (NE)
Anmärkning om tillämpningshistorik
  • Tidigare även Politiska miljörörelser. Ändrat 2002-08.
Metadata
Smalare
Visa som: