Fredsrörelser • sao
Allmänt ämnesord
föredragen benämning
Fredsrörelser
ingår i system
nära match
Peace movements • lcsh
bredare match
Obb • kssb
variant
Antikärnvapenrörelser
Fredsrörelsen
anmärkning om tillämpningshistorik
tidigare Fredsrörelsen. Ändrat 2000-10
Ladda ner
Andra tjänster