Religiösa föremål

Samma sak som
Föredragen etikett
Religiösa föremål
Termlista
sao Termlista
 • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
 • Religiösa artefakter
 • Religiösa objekt
 • Rituella föremål
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Nära match
Kontrollnummer
377528
Beskrivningens skapelsedatum
2014-09-09T11:11:09+02:00
Description conventions
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
 • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:personalName
marc:recordUpdate
marc:romanization
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-22T14:00:29.144+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
 • En fysisk representation av det andliga, en förbindelselänk mellan det världsliga och det bortomvärldsliga. Se även allmänna ämnesord med underindelning – religiösa aspekter.
Källa
 • Kreativt verk
  Etikett
  Den religiösa artefakten / Simon Sorgenfri, 2010.