Kyrkliga redskap

Samma sak som
Föredragen etikett
Kyrkliga redskap
Termlista
sao Termlista
  • Notation sao
Del av termsamling
Bredare
Alternativ etikett
  • Liturgiska föremål
Tilldelare
Organisation
Namn
NB
Bredare match
Nära match
Kontrollnummer
151768
Beskrivningens skapelsedatum
2002-04-09T11:38:04+02:00
Beskrivningens språk
Fokus
Thing
  • Samma sak som
marc:encLevel
marc:kindOfRecord
marc:level
marc:recordUpdate
marc:subjectHeading
Beskrivningens ändringsdatum
2017-05-03T13:28:33.513+02:00
Smalare
Omfångsanmärkning
  • se även resp samfund med tillägg .03
Systemnummer
  • (sao)20342